NORAC Slant kontroll

Slant Control bomstyrning styr automatiskt huvudlyftens höjd och snedcylindrarna. Två ultraljudssensorer är fästa vid bommen, vilket automatiskt kommer att orsaka bommen att kompensera och reglera på brickor och lutningar, för att upprätthålla en optimal höjd.

NORAC TotalControl

Total kontrollbommen kontroll upprätthåller bommen på en optimal höjd genom att analysera både jordytan och gröda. En optimal sprayhöjd ger en mer fördelaktig
sprutmönster och en jämnare användning. Systemet styr bommens alla funktioner inklusive huvudlyften, sned cylindern och båda vingarna oberoende av varandra (variabel geometri).