Teejet spraylösningar

Optimera effektiviteten hos dina kemikalier och minimera avfall med hjälp av TeeJets sprutmunstycken. Sprutmunstyckena är utformade för att ge noggrann prestanda och en mer exakt penetration. TeeJet svarar mot den ökande efterfrågan på innovativ och effektivare teknik för sprutning, gödsling och sådd.

TeeJet vägledning och ledning

Öka produktiviteten genom TeeJets många precisionslösningar för jordbruket. TeeJet erbjuder ett brett utbud av GPS-baserad teknik för att maximera effektiviteten och produktiviteten i fältarbete. De innovativa produkterna är utformade för att minimera över- och överlappning, samt minska stress, tid och trötthet.